19 1

Forretningsbetingelser

GYLDIGHED Nærværende forretningsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Grethe Smedegaard.

COPYRIGHTET INDHOLD Alt indhold (inkl. billeder) delt på Grethe Smedegaards hjemmeside tilhører Grethe Smedegaard og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

PRISER Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

BETALINGSBETINGELSER VEDRØRENDE ONLINE & FYSISKE FORLØB, MASTERCLASSES, KURSER SAMT SESSIONER, SERVICES OG ANDRE YDELSER 1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser, ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet/i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Rate-betalinger der ikke betales til tiden vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke, sendes sagen til inddrivelse i separat regi via inkasso, hvoraf de yderligere omkostninger afholdes af dig.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Grethe Smedegaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inkl. de apps og værktøjer, Grethe Smedegaard refererer til, inden du bekræfter aftale og køb.

Al handel og interageren med produkter, forløb og ydelser via Grethe Smedegaard sker på eget ansvar. Grethe Smedegaard kan ikke og giver ingen garantier for din evne til at opnå resultater igennem hendes strategier, metoder og undervisning. Intet på denne side, nogen af Grethe Smedegaards websteder eller Grethe Smedegaards indhold er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller gives der løfter eller garantier for dine resultater, når Grethe Smedegaard tilbyder forløb og produkter i samarbejde med andre. Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater og ved dit køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Grethe Smedegaard (ej heller hendes samarbejdspartnere) ikke holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

FORTRYDELSESRET Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende: 1:1 forløb, online kurser & forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER Grethe Smedegaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Grethe Smedegaard forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

coach
mentor
coach
soloselvstændig

Grethe Smedegaard – Happy Lifestyle | Thorslundvej 2 B, 5000 Odense C | hej@grethesmedegaard.dk | CVR 41881208 | Copyright 2020-2024

Scroll to Top